islant | Bureau
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Over islant

Islant atelier voor stedebouw ontwerpt strategieën voor ruimtelijke transformaties. Met plannen waarin energie en ideeën van onderop samen gaan met ambities van bovenaf. Dát biedt ruimte voor het verbinden van mensen, voor ondernemerschap én voor culturele identiteit. Op deze manier willen wij bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van stedelijke en landelijke omgevingen.

De plek waar we leven, bepaalt in grote mate hoe we ons voelen. Wanneer die plek ons dierbaar is, dan zorgen we er goed voor. Daarom gelooft Islant in het (beter) maken van omgevingen waar mensen zich aan kunnen hechten én waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Een dierbare omgeving is voor ons een duurzame omgeving!

Ruimtelijke transformaties = verandering van beleving

Als stedelijk ontwerpers houden we ons bezig met ruimtelijke transformaties. Maar die gaan niet alleen over veranderingen in de ruimtelijke omgeving; ze betekenen ook een verandering in de geschiedenis, de betekenis en de waardering van een plek. Bij elke opgave zoeken we daarom naar een aanpak die past bij de specifieke, lokale omstandigheden en identiteit. We onderzoeken de culturele betekenissen en de kansen die een gebied in zich heeft, om die vervolgens te kunnen verbinden aan de ruimtelijke mogelijkheden. Zo komen we voor elke plek tot een aanpak op maat.

Culturele gebiedsontwikkeling

Een ruimtelijke ingreep is niet altijd dé oplossing. Een cultureel programma kan minstens zo effectief zijn als het er om gaat de betekenis van een plek aan een groot publiek over te dragen. Islant heeft daar de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan. We hebben geleerd dat het initiëren en organiseren van activiteiten op bijzondere plekken de identiteit van een gebied beleefbaar kan maken en daarmee een interessante vorm van gebiedsontwikkeling is.

Ontwerpen van strategieën

Islant gelooft in een stedelijke ontwikkeling waarbij veel ruimte is voor initiatieven van gebruikers van een gebied. Wij onderzoeken daarom al lange tijd welke veranderingen mogelijk en noodzakelijk zijn om de ruimtelijke ontwikkeling te verduurzamen. Onder andere door onderzoek naar wat stapsgewijze, bottom-up stedelijke ontwikkeling inhoudt. In theorie, door diverse studies, onderzoeken en publicaties, maar ook in de praktijk door zich te verbinden aan diverse bottom-up stedelijke projecten.

Where we live determines our levels of happiness and wellbeing. From the design of our streets to the views from our apartments ,  all play a part in how we experience our day to day lives.
- Ash Blankenship

Werkveld

Islant is inzetbaar voor het maken van strategische visies tot inrichtingsvoorstellen, van onderzoek tot cultureel programmeren. We leveren altijd maatwerk. Islant is vertrouwd met het werken binnen bestaand stedelijk gebied en heeft veel ervaring in het opstellen van strategieën voor transformatieprocessen. In het atelier werken gedreven en nieuwsgierige professionals die ervaring en vakmanschap combineren met beeldend vermogen en intuïtie.

Islant is verbonden met een breed netwerk van professionals en deskundigen. waar nodig schakelen we externe expertise in. Voor elke opgave stellen wij zo een team samen waarin de juiste deskundigheid aanwezig is. Dat stelt ons in staat voor uiteenlopende opgaven even creatieve als doeltreffende antwoorden te formuleren.

Ellen Holleman is opgeleid als beeldend kunstenaar en werkt vanaf halverwege de jaren ‘90 afwisselend als ontwerper en conceptontwikkelaar in de ruimtelijke ordening. Sinds 2007 is zij directeur/eigenaar van Islant atelier voor stedebouw. Nieuwsgierigheid naar wat mensen, letterlijk, beweegt en hoe zij daarin beïn­vloed of gestuurd worden door de omgevingen waarin ze verblijven is haar drijfveer. In de projecten waar zij aan werkt combineert zij haar beeldend vermogen met intuïtie, een onderzoekende houding, gezond verstand en een brede ervaring. Zij voelt zich thuis in complexe vraagstukken en in multidisciplinaire samenwerkingen.

Remco Reijke begint na afronding van de studie stedebouw aan de TU Delft zijn loopbaan bij de Dienst REO (nu DSO) van Den Haag en werkt in de jaren daarna voor zowel private als publieke partijen. Als zelfstandig stede­bouwkundige heeft hij zich verder gespecialiseerd op het ontwikkelen van strategische visies op verschillen­de schaalniveaus. Remco is sinds 2007 directeur/eigenaar van Islant atelier voor stedebouw. Met de oprichting van Islant atelier voor stedebouw zet hij zich in voor een ruimtelijke ordening die het evenwicht zoekt tussen ruimte, pro­gramma en cultuur. Hij is voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Heerhugowaard en doceert aan verschillende onderwijsinstellingen: als docent stedebouw aan de Hogeschool Utrecht en als gastdocent aan de Universi­teit van Amsterdam.

team_image
Ellen Holleman

Beeldend kunstenaar

team_image
Remco Reijke

Stedebouwkundige

Járen geleden droomden wij - en zetten wij ons in voor - van een ontwikkeling van het #Hembrugterrein als culturele hotspot van de #MRA #Bigart laat zien dat het kan! Kunst en #industrieelerfgoed zijn een gelukkige combi 🙂

4

Gemeenten proberen zoveel mogelijk bezoekers te lokken, zonder na te denken over mogelijke gevolgen. Op deze manier roept de overheid problemen over zichzelf af! Zeer relevante waarschuwing van Rli #overtoerisme #leefbaarheid https://t.co/nQEIlfBwsY

Nog niet helemaal klaar, maar nu al trots op de gebiedsvisie voor Buytenhout-West, waar we het afgelopen jaar aan meewerkten #bottomupgebiedsontwikkeling #omgevingsvisie #bewonersparticipatie #omgevingswet

Five things architects can do to limit climate change, #1 being: minimise demolition wherever possible and maximise reuse of existing structures