islant | Gebiedsvisie Buytenhout-West
22274
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22274,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Gebiedsvisie Buytenhout-West

Het burgerinitiatief BuytenHoutTafel startte in 2018 een proces om, samen met zo’n 150 burgers, ondernemers, recreanten en andere betrokkenen, een ‘eigen’ gebiedsvisie te maken voor het westelijk deel van Buytenhout. Dit grote groengebied grenst aan de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag, en is een belangrijk rustpunt in deze dichtbevolkte metropoolregio.

 

De visie verwoordt welke kwaliteiten van het gebied behouden en versterkt moeten worden en
beoogt een startpunt te zijn om de partijen die zich sterk maken voor het behoud van deze waardevolle,
groene long voor de toekomst met elkaar te verbinden. De gebiedsvisie is het resultaat van een traject waaraan alle deelnemers van de BuytenHoutTafel-sessies een bijdrage hebben geleverd in een proces van observeren, leren, ontmoeten en samenwerken. De visie laat zien welke richting zij in de komende jaren op willen met Buytenhout-West en reikt de bouwstenen aan voor de omgevingsvisies
die de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft aan het ontwikkelen zijn.

 

Het ‘hart’ van de gebiedsvisie wordt gevormd door de Kernwaarden. Zij staan voor dat wat de betrokkenen bij de BuytenHoutTafel belangrijk vinden in het gebied: wat erbij hoort, wat gekoesterd moet worden, wat versterking of ingrijpen verdient. Deze Kernwaarden dienen meestal meerdere doelen tegelijkertijd. Ze vormen een toetsingskader wat richting geeft aan ontwikkelingen of om inhoudelijk te onderbouwen waarom bepaalde activiteiten of initiatieven hier wel of niet passen. Kortom: ze zijn een soort ‘kompas’ voor toekomstige besluitvorming over ontwikkelingen.
Met de Kernwaarden als vertrekpunt, en rekening houdend met de rol van het gebied in een grotere context en ontwikkelingen die daaruit op het gebied afkomen, is voor 6 thema’s een aantal ambities geformuleerd. De visie presenteert de manieren waarop voor die thema’s invulling gegeven kan worden aan de Kernwaarden.

“In de gebiedsvisie hebben we biodiversiteit op nummer 1 gezet. Dit is een kwetsbare waarde die tegelijkertijd van belang is voor een vitale leefomgeving”, vertelt Gé Kleijweg, voorzitter van de BuytenHoutTafel. In de gebiedsvisie zijn ambities opgesteld rondom de thema’s recreatie, water, mobiliteit, economie en landbouw. Als beweegreden voor dit initiatief vertelt Kleijweg het volgende: “We zitten als wereld momenteel in transitie. We komen uit een situatie waarin de overheid bedacht wat goed voor je was, en ontwikkelen richting een maatschappij waarin we als burger zelf moeten gaan nadenken over grote onderwerpen. Met het oog op de omgevingswet die binnenkort in werking gaat is het belangrijk om in een vroeg stadium met elkaar na te denken over onze leefomgeving”. De BuytenHoutTafel is op dit gebied een ware pionier.

 

Van de uiteindelijke Gebiedsvisie Buytenhout-West is een inspirerend magazine gemaakt: Buytenkansen, met schitterende foto’s, onverwachte interviews en bijzondere columns. Dit magazine speelt een belangrijke rol in het verspreiden van de visie rondom Buytenhout-West. “Het geeft ieder de mogelijkheid om de visie laagdrempelig tot zich te nemen. Zo gaat de visie letterlijk en figuurlijk leven. In de volgende fase die aanbreekt is uiteindelijk ieders denkkracht en betrokkenheid belangrijk. Samen maken we het grotere verschil”, vindt Kleijweg.

 

De gebiedsvisie voor BuytenHout-West is ontwikkeld binnen de kaders van de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt en waarbij participatie van burgers en organisaties een centraal onderdeel is. Voor dit project werkte Islant samen met Sabrina Lindemann (Mobiel projectbureau OpTrek), die door de initiatiefnemers werd aangetrokken om het proces te begeleiden. Islant droeg bij aan de inhoudelijke ondersteuning gedurende het proces, maakte op basis van de input uit de bijeenkomsten een reeks ‘waardenkaarten’ en schreef de concept gebiedsvisie. De definitieve tekst is geschreven door leden van het kernteam van BuytenHoutTafel. Het magazine werd samengesteld en opgemaakt door Aad Derwordt, van Primo!Studio.

Jaar

2018-2019

Locatie

Buytenhout-West

Opdrachtgever

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel

Samenwerkingspartners

Mobiel Projectbureau OpTrek

Datum

13 december 2018

Categorie

Programma, Ruimte

Tags
#burgerinitiatief, #inclusieve gebiedsontwikkeling, #omgevingsvisie, #omgevingswet

Geen reactie mogelijk.