islant | Metrostation Overamstel en omgeving
22339
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22339,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Metrostation Overamstel en omgeving

In de omgeving van Metrostation Overamstel, Amsterdam, gaat de komende jaren veel veranderen. De directe aanleidingen zijn de gewenste vernieuwing van het metrostation – een flinke upgrade waarbij onder meer de overkapping, roltrappen, ontvangstdomeinen en fietsvoorzieningen aangepakt zullen worden – en een mogelijke renovatie van de De Heusbrug. Maar ook de omliggende gebieden zijn aan het transformeren: waar eerst vooral gewerkt werd verschijnen nu woongebieden wat zal leiden tot ander en intensiever gebruik.

Aan Islant de vraag om ondersteuning te bieden bij het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de aanpak van de directe omgeving van het metrostation. Het doel was het creëren van een integraal plan waarin de uitgangspunten worden vastgelegd voor een sociaal veilige, toekomstbestendige en natuurvriendelijke openbare ruimte rondom en in aansluiting op het Metrostation Overamstel.

Aanpak

Islant inventariseerde en analyseerde de verschillende visies voor de gebieden rond het plangebied en maakte een verkenning van .
In een aantal (online) ontwerpateliers met stakeholders zijn de eisen, wensen en uitgangspunten vanuit de omgeving voor het plangebied geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van die ateliers en de ontwerponderzoeken voor het metrostation zijn twee varianten voor de inrichting openbare ruimte uitgewerkt. De varianten hangen sterk samen met twee mogelijke varianten voor het nieuwe metrostation. In de nota wordt een voorkeursvariant beschreven die momenteel verder wordt onderzocht.

Jaar

2020-2021

Locatie

Metrostation Overamstel eo, Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Datum

6 oktober 2020

Categorie

Programma, Ruimte

Tags
gebiedsontwikkeling, herinrichting, metropoolregio, openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, strategie

Geen reactie mogelijk.